• Autor: Stanislav Krčmář

  • Autor: František Sysel

  • Čestné nádvoří zámku.

  • Sál předků s výzdobou z roku 1725.

  • Autor: František Sysel

  • Vnitřní nádvoří.

  • Autor: František Sysel

  • Pracovna poslední hraběnky Antoinetty Seilernové, roz. Loudonové (1883-1946).

  • Autor: František Sysel

Perla jihovýchodní Moravy

Státní zámek Milotice je unikátně zachovaným komplexem barokních staveb a zahradní architektury, který nechal v letech 1719–1743 vybudovat Karel Antonín Serényi. Zámecká instalace nabízí pohled do životního stylu a každodennosti posledního majitele JUDr. Ladislava Seilerna (1886–1976) a jeho rodiny v první polovině 20. století. Prohlídková trasa je koncipována na základě přímého vypravování Ladislavovy dcery Marie Henrietty, roz. Seilern (1918–2008).


Akce

Koncert v rámci festivalu Concentus Moraviae v Miloticích na zámku

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Kulturní akce

Freskový sál zámku Milotice

5. 6. 2023

Může se lišit jednotlivé dny

Koncert v oranžérii v milotickém zámku

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Kulturní akce

Pravá oranžerie SZ Milotice

10. 6. 2023

Může se lišit jednotlivé dny

Zbořilovy Milotice – přehlídka dechových hudeb

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Kulturní akce

Hospodářské nádvoří zámku Milotice

18. 6. 2023

Může se lišit jednotlivé dny

Pohádkový les v zahradách SZ Milotice

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Pro děti

Zámecká zahrada

24. 6. 2023

Může se lišit jednotlivé dny


témata roku

Každý rok si připomínáme důležitá výročí historických událostí i osobností nebo upozorňujeme na témata, která považujeme za podstatná. Letos jsme pro vás připravili:

Spolupracujeme