Nová sezona začne na zámku Milotice až v sobotu 29. dubna 2023

Autor: František Sysel

Začátek letošní sezony na milotickém zámku je posunut až na sobotu 29. dubna 2023.

Letošní sezona začne na zámku Milotice až se zpožděním v sobotu 29. dubna 2023. Důvodem je filmové natáčení, které bude probíhat od 29. března do 23. dubna. Mezi těmito dny bude nejenom zámek samotný, ale i celý jeho areál pro veřejnost uzavřen. Otevírat bude pouze prodejna zámeckého zahradnictví v sobotu 15. dubna – vchod bude možný z boku od hlavní silnice z milotické návsi u Hostince u Draka. O Velikonočních svátcích ve dnech 8.–10. dubna otevřeme k procházkám alespoň zámecké zahrady a kavárnu.

Ačkoliv je začátek sezony posunutý, už nyní je na co se těšit. Během zimních měsíců ušily naše zaměstnankyně ze šicí dílny několik kusů nových kostýmů, které si budou moci návštěvníci nově vypůjčit v rámci kostýmových prohlídek. Konkrétně se jedná o jeden pánský oděv, dva kostýmy dětské a troje šaty dámské (rokokové a dvoje z období romantismu). V prohlídkové trase – v jižním křídle zámku – byla rovněž dokončena rekonstrukce sedmi kastlových oken, jež se do té doby nacházela již v žalostném stavu.

Asi největší překvapení čeká na návštěvníky na konci prohlídkové trasy v zámecké kapli, do níž se vrátil zrestaurovaný monumentální obraz Oslava sv. Jana Nepomuckého. Až do nedávna jsme měli za to, že pochází z 19. století. Restaurátor však pod přemalbami objevil původní barokní kompozici z období kolem roku 1725. Celá malba je k nepoznání a mnohonásobně kvalitnější – výjev apoteózy sv. Jana Nepomuckého je nyní prosycen barvami, postavy nepůsobí toporně, odkryty byly četné postavy andělů a andílčích hlaviček a především v pravém dolním rohu plátna byla objevena zvláštní postava, kterou se malíř z 19. století snažil cíleně odstranit. Prozatím víme pouze to, že se jedná o rybáře s chaluhami ve vlasech, jenž z nádoby v pravici vylévá vodu s pěticí Nepomukových hvězd. Jedná se o velmi jedinečné ztvárnění, k němuž budou muset více říci odborníci-kunsthistorikové. Autorem této barokní malby je s největší pravděpodobností František Řehoř Ignác Eckstein (?1681–asi 1741), který vymaloval fresku v našem hlavním sále a jenž se také v uzavřené smlouvě zavázal zhotovit plátno pro zámeckou kapli. Dosud se mělo za to, že malba nikdy nespatřila světlo světa. Z obrazu proto máme neskutečnou radost! Věříme, že se na něj přijdete podívat.