UPOZORNĚNÍ: Respektujte návštěvní řád zámku Milotice

Pikniky, odpadky, přemísťování laviček a jízdní kola...

Vzhledem k opakovaným neuposlechnutím Vás vyzýváme, abyste v souladu s našim návštěvním řádem nevstupovali v celém areálu milotického zámku a zámeckých zahrad na travnaté plochy a nepořádali na nich pikniky, po nichž mimo jiné zůstává množství odpadků. Ty se často objevují také u altánů v naší bažantnici. Máme stále stejný počet zaměstnanců a není v našich silách několikrát denně odklízet Vámi zanechaný nepořádek. Zámecký park je národní kulturní památka, nikoliv běžný městský park s množstvím odpadkových košů s poletujícími vosami.  Co jste si přinesli, to si také, prosíme Vás, odnášejte domů, popřípadě odložte do odpadkových košů u toalet či v hlavním průchodu na vnitřní nádvoří.

Rovněž v parku nepřemísťujte instalované lavičky a nevjíždějte sem jízdními koly, k jejichž odložení slouží stojany na čestném nádvoří hned za mostem. Jízdní kola taktéž neopírejte o historické zdi.

Děkujeme Vám za respektování pravidel našeho památkového objektu a za udržování pořádku!