Mimořádná opatření po dobu trvání epidemie COVID-19

Speciální opatření na státním zámku Milotice po dobu trvání epidemie.

 • Zámecké zahrady včetně zámeckého zahradnictví jsou veřejnosti otevřeny od 11. dubna 2020.

 • Interiéry milotického zámku jsou otevřeny od pondělí 25. května 2020.

Podmínky návštěvního provozu na památkovém objektu zámek Milotice ve správě Národního památkového ústavu v době šíření COVID-19

V souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru platí pro návštěvníky areálu památky další zpřísněné pokyny nad rámec obecně vydaného návštěvního řádu. Při nedodržení pokynů pro návštěvníky nebude návštěvník do areálu zámku vpuštěn nebo může být z areálu bez náhrady vykázán, a to i přes to, že má uhrazené vstupné.

 • Zakazuje se vstup osob podléhajících karanténě nebo osob se zdravotními potížemi odpovídajícími virové infekci (horečka, kašel, dušnost, bolest svalů aj.) do areálu zámku Milotice včetně zámeckých zahrad.

 

 • Návštěvník je povinen dodržovat rozestupy v délce 2 m, vyjma osob sdílejících společnou domácnost.

 

 • Návštěvník je povinen před vstupem a po odchodu z pokladny a WC použít desinfekci rukou.

 

 • Je upřednostňován bezhotovostní prodej (on-line prodej nebo platba pomocí platebního terminálu).

 

 • Návštěvník je povinen dodržovat pokyny zaměstnanců zámku, v opačném případě může být vykázán z areálu zaměstnancem správy památkového objektu.
 • 15. 5. 2020
  (aktualizováno 1. 7. 2020)
 • Milotice