Interiéry zámku OTEVÍRÁME v sobotu 5. června.

Interiéry milotického zámku se pro veřejnost otevírají v sobotu 5. června 2021.

Prohlídkové okruhy zámku Milotice se otevírají v sobotu 5. června 2021. V základním okruhu (Reprezentační sály) na Vás čeká několik překvapení v podobě zrestaurovaných kusů mobiliáře. Pro pracovnu poslední hraběnky Antoinetty Seilernové byla opravena dvě klasicistní křesla z konce 18. století s vyplétaným sedákem, takže nyní je v pracovně hraběnky k vidění celý komplet tří stejných křesel, jako tomu bylo za hraběnčiných dob v roce 1941. Ve společenském salonu došlo k opravě dvou protilehlých portrétů. První z nich zachycuje Antonii Seilernovu, roz. svobodnou paní von Krosigk (1811–1877). Při restaurování bylo zjištěno, že se jedná o fotografii dokomponovanou olejovými barvami.  Výjimečnost obrazu spočívá právě v rozsahu, kvalitě a v použití – zhotovení takto rozměrné fotografie bylo kolem roku 1870, kdy byl portrét namalován, raritou. Autorem olejomalby je vídeňský portrétista Ludwig Graf (1838–1894). Na druhém opraveném portrétu je Henrietta Seilernová (1838–1908), provdaná Loudonová. Při sejmutí rámu byla objevena signatura vídeňského portrétisty Franze Schrotzberga (1811–1889) a datace 1865. Jedná se o velmi kvalitní malbu, kterou podtrhuje věhlas jejího autora, jenž kupříkladu portrétoval císařský pár Františka Josefa I. a Alžbětu (Sissi) či členy předních šlechtických rodin monarchie.


Upozorňujeme, že z důvodu obnovy a souvisejících prováděcích prací platí v sezoně 2021 ZÁKAZ VSTUPU do zámecké bažantnice! 


Děkujeme, že dodržujete stanovené bezpečnostní pokyny při Vaší návštěvě.