Letní novinky na milotickém zámku

Léto přineslo na zámku v Miloticích dokončení generální opravy čelní fasády a rovněž novou publikaci.

Po několika měsících byla dokončena generální oprava čelní fasády zámku, která se provedla po 20 letech. Kromě fasády samotné zahrnovala rekonstrukce rovněž opravu atiky, aliančního erbu, štukové výzdoby, všech dřevěných prvků a především krčků spojující budovu zámku s konírnou a jízdárnou. Opravy se dočkala také brána do bažantnice.

V pokladně zámku je k zakoupení zbrusu nová publikace o milotickém zámku. Čtenáři je v tomto stručném průvodci představena historie sídla s přehledem jeho majitelů, stejně jako stavební dějiny od 14. století až do éry Karla Antonína Serényiho (1681–1746), který jej v první polovině 18. století přebudoval ve stylu vrcholného baroka. Text také akcentuje zajímavosti z exteriéru, zahrad a interiérů zámku. Speciální kapitola je věnována poslednímu majiteli Ladislavu Seilernovi a jeho rodině, kteří zámek obývali v letech 1916–1945 a s jejichž každodenním životem seznamuje samotná prohlídková trasa. Ta je koncipována na základě přímého vyprávění dcery posledního hraběte Marie Henrietty Norman-Audenhove, roz. Seilern (1918–2008). Publikace vyšla také v anglické a německé jazykové mutaci a obsahuje poznatky z nejnovějšího výzkumu. Cena je 60,- Kč.