Ve znamení Merkura. Šlechta českých zemí v evropské diplomacii

Podrobné informace

Kategorie:

Umění, Každodennost

Rok vydání:

2020

Místo vydání:

České Budějovice

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

824

ISBN:

978-8087890-31-8

catalog Tištěná verze

1 970 Kč

skladem

Koupit

1970 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚPS v Českých Budějovicích

Kolektivní monografie se zabývá evropskou diplomacií v dlouhém časovém období od středověku do druhé poloviny 20. století. Jejími protagonisty jsou příslušníci šlechtických rodů, kteří vlastnili panství na území českých zemí a vystupovali v roli zástupců panovníka či státu. V knize jsou zmíněny především ty osobnosti, jež po sobě zanechaly kromě významného otisku v politické historii také umělecké, architektonické, písemné či osobní památky související se jejich zahraničním působením. Publikace propojuje „portréty“ předních diplomatů s „portréty“ věcí, zdánlivě němých svědků jejich zahraničních aktivit. K pochopení šíře těchto souvislostí výrazně přispívá více než 800 obrazových příloh. Autoři jednotlivých kapitol, specialisté z Národního památkového ústavu i akademické obce, čtenářům předkládají široké spektrum mezioborových studií a rozkrývají tak netradiční perspektivu výzkumu evropské kulturní historie.

Obsah:

Úvodní slovo (Naděžda Goryczková)

Ve znamení Merkura (Petr Pavelec, Martin Gaži, Milena Hajná)

ŠLECHTA Z ČESKÝCH ZEMÍ A DIPLOMATICKÉ CESTY VE STŘEDOVĚKU (Robert Šimůnek, Dana Dvořáčková-Malá )

 • Hroznata Tepelský u papeže Celestina III. na počátku srpna 1197 (Petr Kubín)
 • Páni z Velhartic v evropské diplomacii 14. století (Vilém Knoll, Tomáš Karel)
 • Vyslanci z českých zemí u anglického krále Richarda II. v letech 1381–1382 a jednání o královské svatbě (Eliška Niederová, Milena Hajná)
 • Půta Švihovský z Rýzmberka – diplomat ve víru středoevropských sporů pozdního středověku  (Jiří Jánský, Petr Pavelec)

ŠLECHTA ČESKÝCH ZEMÍ V DIPLOMACII HABSBURSKÉ MONARCHIE NA PRAHU RANÉHO NOVOVĚKU (Tomáš Černušák, Milena Hajná)

 • Pernštejnsko-lobkowiczká portrétní galerie a evropské diplomatické vztahy (Milena Hajná)
 • Kryštof mladší Popel z Lobkowicz a památky  z návštěv perských diplomatických poselstev v Praze na počátku 17. století (Eva Lukášová)
 • Diplomacie posledních Rožmberků – úsilí o mír a toleranci (Jaroslav Pánek)

ŠLECHTA ČESKÝCH ZEMÍ V BAROKNÍ DIPLOMACII (Jiří Kubeš)

 • Dokonalý vyslanec podle Juana Antonia de Vera y Figueroa (Milena Hajná)
 • Rodiny císařských vyslanců v Madridu a španělský dvorský ceremoniál (Milena Hajná)
 • Dvě diplomatické mise Heřmana Černína z Chudenic a turecký stan (Milena Hajná)
 • Jan Antonín I. z Eggenbergu v roce 1638 – římská mise ve „zlatém voze“ a co po ní zůstalo (Kateřina Cichrová)
 • Maxmilián z Trauttmansdorffu – císařský diplomat v soukolí třicetileté války (František Iša – Petr Pavelec)
 • „Chceš-li mír, připravuj se na válku“ –  vojevůdce Ottavio I. Piccolomini v roli mírotvorce (Petr Pavelec)
 • Portréty Ferdinanda Arnošta z Valdštejna, vyslance při mírových jednáních v Münsteru a Osnabrücku (Eva Lukášová)
 • Humprecht Jan Černín z Chudenic a jeho benátská ambasáda (Zdeněk Hojda)
 • Audience Humprechta Jana Černína z Chudenic u benátského dóžete v roce 1661 (Milena Hajná)
 • Jiří Adam II. z Martinic – konfliktní diplomat? (Zdeněk Hojda)
 • Jan Václav Gallas – vrcholně barokní diplomat na svém místě (Zdeněk Hojda)
 • Diplomacie řádu maltézských rytířů v 17. a 18. století (Milan M. Buben)
 • Diplomat uprostřed barokních alegorií – náhrobek Jana Václava Wratislava z Mitrowicz (Eva Lukášová)
 • Busta Dominika Ondřeje z Kounic – císařského ambasadora v Haagu (Michal Konečný)
 • Diplomacie jako zdroj rodové hrdosti – nástěnné malby na zámcích Rabštejn a Trpísty (Martin Mádl)

DIPLOMATICKÁ SLUŽBA V DOBĚ OSVÍCENSTVÍ – KAUNITZOVA ÉRA  (Ivo Cerman)

 • Cášský portrét Václava Antonína Kaunitze, diplomatického architekta osvícenské Evropy (Eva Lukášová)
 • Vysoká hra diplomatických misí starohraběte Antonína Karla Josefa ze Salm-Reifferscheidtu (Michal Konečný)
 • Slavnostní garderoba dle předrevoluční francouzské módy – obleky Jana Rudolfa Černína z Chudenic (Kateřina Cichrová)

ŠLECHTICKÁ DIPLOMACIE 19. STOLETÍ MEZI PANOVNÍKY A RODÍCÍM SE NACIONALISMEM (Zdeněk Bezecný)

 • Kynžvart kancléře Metternicha (Miroslav Šedivý)
 • Plesová róba Marie Pauliny ze Schwarzenbergu – éterický svědek velké tragédie (Kateřina Cichrová)
 • Jan Adolf II. ze Schwarzenbergu a korunovace královny Viktorie (Kateřina Hlavničková)
 • Diplomat a architekt rakouské zahraniční politiky Felix ze Schwarzenbergu (Martin Slaba)
 • Námořní cesty Erwina Dubského z Třebomyslic v souvislostech diplomatických a poznávacích expedic z Rakouska na Dálný východ druhé poloviny 19. století (Kateřina Konečná, Petr Pavelec)
 • Císařský velvyslanec v Madridu Viktor Dubský z Třebomyslic, jako sběratel španělského umění (Pavel Štěpánek)
 • Hrdinský odkaz Zrinských ze Serynu ve šlechtických sbírkách (Lenka Vaňková)
 • Evžen Černín z Chudenic na korunovaci ruského cara Mikuláše II.  (Roman Dáňa)
 • Nadějná, ale krátká diplomatická kariéra Karla Vavřince ze Schwarzenbergu (Kateřina Hlavničková)
 • František Ferdinand d’Este a královská svatba v Madridu roku 1906  (Milena Hajná)
 • Velkopřevoři řádu maltézských rytířů a jejich diplomatická činnost v 19. století (Milan M. Buben, Eva Lukášová)
 • Německý velvyslanec v Londýně Karl Max Lichnovský (Jiří Jung)
 • Mechtilde Lichnovská – první dáma německé ambasády v Londýně (Jiří Jung)
 • Leopold II. Berchtold – ministr na přání císaře (Lucie Pešlová, Veronika Syslová)
 • Johann Schönburg-Hartenstein, poslední rakousko-uherský ambasador u Apoštolského stolce (Roman Dáňa)
 • Heinrich Coudenhove-Kalergi v labyrintu diplomatických misí, duchovních cest a rodové paměti (Petr Pavelec)
 • Kuno Des Fours Walderode – diplomat za soumraku rakousko-uherské monarchie (Petr Pavelec)

ŠLECHTA VE SLUŽBÁCH ČESKOSLOVENSKÉ DIPLOMACIE ZA VLÁDY PREZIDENTŮ, VŮDCŮ I PROLETÁŘŮ (Zdeněk Hazdra)

 • Le génie du lieu et le corps diplomatique – pražské šlechtické paláce proměněné v ambasády (Ivan P. Muchka)
 • Maxmilián Ervín Lobkowicz – aristokrat velvyslancem republiky (Miroslav Popelář)
 • Richard Coudenhove-Kalergi – „velvyslanec“ Panevropy osudovou volbou (Petr Pavelec)

Seznam literatury

Obrazové přílohy podléhající institucionálním licenčním podmínkám 

Jmenný rejstřík         

Summary          


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat