S knížaty u stolu. Kuchyně a kultura stolování na středověkých vévodských dvorech v Opavě a Ratiboři

Podrobné informace

Kategorie:

Každodennost

Rok vydání:

2018

Místo vydání:

Ostrava

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

272

ISBN:

978-80-88240-08-2

catalog Tištěná verze

310 Kč

skladem

Koupit

310 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Ostravě

Dotisk 2. vydání

Autoři: Kateřina Břečková, Miroslava Cejpová, Hana Fabiánová, Petra Kaniová, František Kolář, Irena Korbelářová, Barbara Marethová, Dalibor Prix, Romana Rosová, Hedvika Sedláčková, Romuald Turakiewicz, Michal Zezula

Publikace S knížaty u stolu… je věnována atraktivnímu tématu středověké kulinární kultury dvorského prostředí. Pozornost je přitom zaměřena na všechny její složky: pokrmy a nápoje, gastronomickou přípravu, formy stolování, kuchyňské a stolní nádobí i stavební podobu a vybavení kuchyní a hodovních síní. Geograficky je téma vymezeno historickým opavským a ratibořským vévodstvím náležejícím ve 14. a 15. století opavské (opavsko-ratibořské) linii rodu Přemyslovců, územím se společnou politickou a kulturní minulostí. Zvolené téma publikace představuje na základě informací a artefaktů získaných interdisciplinárním výzkumem, jejichž základ tvoří katalog archeologických nálezů z rezidenčních měst – Opavy a Ratiboře. Kniha je bohatě vybavena ilustracemi (reprodukce středověkých iluminací, díla starých mistrů, nástěnné malby aj.), které umožňují čtenáři pochopit prezentované poznatky v kontextu středověké kultury. Nedílnou součástí takto pojaté koncepce vyprávění jsou i ukázky dobových receptů, včetně fotografií podle nich připravených pokrmů.

Obsah:
 • Úvodem
 • Středověké Opavsko a Ratibořsko: země střetávání, soupeření i poklidného soužití
 • Přemyslovců a Piastovců 
 • Kontakty, zkušenosti, inspirace 
 • Dvorská kultura 
 • Stolování na slezských vévodských dvorech 
 • Jídlo a pití, gastronomická příprava 
 • Dvorské umění kuchařské 
 • Kulinářské zážitky opavských a ratibořských vévodů 
 • Hradní kuchyně na dvorech opavských a ratibořských Přemyslovců 
 • Příprava pokrmů a stolování ve světle archeologických pramenů z Opavska a Ratibořska 
 • Katalog vybraných archeologických nálezů z Opavy a Ratiboře 
 • Sklo a stolování
 • Závěr 
 • Anglické resumé 
 • Literatura

Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat